10 อันดับ พริตตี้ยอดวิวสูงปรี๊ด ประจำปี 2018 ของเว็บพริตตี้ซูมดอทคอม

เป็นประเพณีของเว็บพริตตี้ซูมดอทคอม นะครับ ที่พอขึ้นปีใหม่ จะมีการเอาผลยอดวิวของปีที่ผ่านมา เพื่อมาจัดอันดับ 10 อันดับ พริตตี้ยอดวิวสูงปรี๊ด ประจำปี 2018 ของเว็บพริตตี้ซูมดอทคอม พริตตี้ซูมดอทคอม(Prettyzoom.com) โดยแอดมิน ยึดเอา ยอดวิวที่มีผู้คน เข้ามาดู

10 อันดับ พริตตี้ยอดวิวสูงปรี๊ด ประจำปี 2018 ของเว็บพริตตี้ซูมดอทคอม

10 อันดับ พริตตี้ยอดวิวสูงปรี๊ด ประจำปี 2018 ของเว็บพริตตี้ซูมดอทคอม

พริตตี้ ผ่านเว็บไซต์ พริตตี้ซูมดอทคอม(Prettyzoom.com) เท่านั้นเหมือนเดิมนะครับ ผลนี้ อาจไม่สอดคล้องกับเว็บไซต์อื่นอื่น หรือ ยอดติดตามจาก Social อื่นนะครับ ไม่ต้องซีเรียสอะไรกันนะครับ

ขอเริ่มที่ พริตตี้ยอดวิวสูงปรี๊ด ประจำปี 2018 ของเว็บไซต์ พริตตี้ซูมดอทคอม ได้แก่

อันดับ 1 พริตตี้ แนนแนน ปาริชาติ บัวเหม ยอดวิวอยู่ที่ 9,641 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 1 พริตตี้ แนนแนน ปาริชาติ บัวเหม

อันดับ 1 พริตตี้ แนนแนน ปาริชาติ บัวเหม

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ แนนแนน ปาริชาติ บัวเหม

อันดับ 2
พริตตี้ จุ๊บจิ๊บ ลัดดามาศ สิงห์พรม ยอดวิวอยู่ที่ 3,234 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 2 พริตตี้ จุ๊บจิ๊บ ลัดดามาศ สิงห์พรม

อันดับ 2 พริตตี้ จุ๊บจิ๊บ ลัดดามาศ สิงห์พรม

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ จุ๊บจิ๊บ ลัดดามาศ สิงห์พรม

อันดับ 3
พริตตี้ พลอยฝน พิรีสิริ บุญพิทักษ์สิทธิ์ ยอดวิวอยู่ที่ 2,182 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 3 พริตตี้ พลอยฝน พิรีสิริ บุญพิทักษ์สิทธิ์

อันดับ 3 พริตตี้ พลอยฝน พิรีสิริ บุญพิทักษ์สิทธิ์

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ พลอยฝน พิรีสิริ บุญพิทักษ์สิทธิ์

อันดับ 4
พริตตี้ อาย นันทวรรณ ธรรมเจริญ ยอดวิวอยู่ที่ 1,725 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 4 พริตตี้ อาย นันทวรรณ ธรรมเจริญ

อันดับ 4 พริตตี้ อาย นันทวรรณ ธรรมเจริญ

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ อาย นันทวรรณ ธรรมเจริญ

อันดับ 5
พริตตี้ อ้อม อัญญาดา รัชตารมย์ ยอดวิวอยู่ที่ 1,692 วิว (ณ วันที่ 31/12/2017)

อันดับ 5 พริตตี้ อ้อม อัญญาดา รัชตารมย์

อันดับ 5 พริตตี้ อ้อม อัญญาดา รัชตารมย์

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ อ้อม อัญญาดา รัชตารมย์

อันดับ 6
พริตตี้ บลู จิรารัตน์ ชานันโท ยอดวิวอยู่ที่ 1,602 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 6 พริตตี้ บลู จิรารัตน์ ชานันโท

อันดับ 6 พริตตี้ บลู จิรารัตน์ ชานันโท

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ บลู จิรารัตน์ ชานันโท

อันดับ 7
พริตตี้ มิ้ว นริศรา นิลพัฒน์ ยอดวิวอยู่ที่ 1,593 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 7 พริตตี้ มิ้ว นริศรา นิลพัฒน์

อันดับ 7 พริตตี้ มิ้ว นริศรา นิลพัฒน์

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ มิ้ว นริศรา นิลพัฒน์

อันดับ 8
พริตตี้ น้ำผึ้ง สุพิชฌาย์ บุญคุ้มพงศ์ ยอดวิวอยู่ที่ 1,516 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 8 พริตตี้ น้ำผึ้ง สุพิชฌาย์ บุญคุ้มพงศ์

อันดับ 8 พริตตี้ น้ำผึ้ง สุพิชฌาย์ บุญคุ้มพงศ์

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ น้ำผึ้ง สุพิชฌาย์ บุญคุ้มพงศ์

อันดับ 9
พริตตี้ หมวย สุกัญญา กออิน ยอดวิวอยู่ที่ 1,397 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 9 พริตตี้ หมวย สุกัญญา กออิน

อันดับ 9 พริตตี้ หมวย สุกัญญา กออิน

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ หมวย สุกัญญา กออิน

อันดับ 10
พริตตี้ จา จารุนันท์ ทวีปัญญา ยอดวิวอยู่ที่ 1,391 วิว (ณ วันที่ 31/12/2018)

อันดับ 10 พริตตี้ จา จารุนันท์ ทวีปัญญา

อันดับ 10 พริตตี้ จา จารุนันท์ ทวีปัญญา

เปิดวาร์ป คลิกลิงค์เลย พริตตี้ จา จารุนันท์ ทวีปัญญา

You may also like...

%d bloggers like this: